محاسبه تعرفه طراحی سایت
طراحی وب سایت و خطاهای وب
13/03/2018
طراحی سایت چاپ
بهبود خلاقیت در طراحی سایت
03/04/2018
نمایش همه

افسانه ها و تفکرات غلط درمورد سئو طراحی سایت

طراحی سایت

طراحی سایت

افسانه ها و تفکرات غلط درمورد سئو طراحی سایت

 

 

طراحی سایت دانش اشتباه و نادرست در مورد بهینه سازی بسیار وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به تغییرات سالانه ی الگوریتم های موتورهای جستجوگر این الگوریتم های سئو نیز دست خوش تغییر می شوند. و شاید بتوان یکی از دلایل این تفکرات نادرست در مورد سئو پافشاری روی الگوریتم های قدیمی و گذشته در سئو باشد که هم اکنون کارایی و اثرگذاری ندارند. در ادامه ی این مقاله به تصورات و تفکرات نادرست در مورد سئو اشاره می شود.

 

 

طراحی سایت : فقط و تنها رتبه ی اول مهم است

 

طراحی وب سایت این درست است که قرار گیری در صفحه ی اول جستجو ها بسیار دارای اهمیت است و نسبت مستقیم با میزان کلیک کاربران دارد اما این به معنی این نخواهد بود که تنها باید در رتبه ی نخست جستجوها باشید بسیاری از وب سایت ها هستند که در رتبه ی نخست جستجو ها قرار دارند اما از نظر کلیک خور بودن سایت چندان مورد توجه نیستند و یا سایت از نظر کارایی و قابلیت های مختلف مورد رضایت کاربران نیست و یا افراد پس از ورود به سایت به سرعت سعی در خروج از آن دارند زیرا سایت از نظر پارامت رهای طراحی نیازهای کاربران را در نظر نگرفته است.

 

طراحی سایت

طراحی سایت

طراحی سایت : سئو را هر متخصصی می تواند انجام دهد

 

یکی دیگر از تصورات نادرست این موضوع است که برخی از افراد تصور میکنند پس از طراحی سایت شان دیگر نیازی نیست که سایت خود را برای بهینه سازی به یک متخصص سئو بسپارند و این طور تصور می کنند که سئو سایت را هرکسی ویا حتی خودشان  نیز می توانند انجام دهند. به همین جهت با اقدامات نادرست باعث می شوند تا بهینه سازی سایت شان به شکل نادرستی صورت گیرد.

 

 

طراحی سایت : یک بار سئو سایت را انجام دهیم دیگر نیازی به آن نیست

 

یک ایده ی نادرست که از برخی از مراجعه کنندگان خود می شنویم این موضوع است که با انجام دادن یک بار بهینه سازی دیگر نیازی نداریم که آن را باز هم برای سایت مان انجام دهیم. در اینجا باید بگوییم که سئو یک مجموعه از اقدامات به هم پیوسته  و مداوم است و در صورتی که سئو سایت شما دارای عالی ترین موقعیت خود باشد این تضمینی برای شما ندارد که شما در ماه آینده نیز در همین جایگاه قرار داشته باشید و درصورتی که به طور مداوم به  سئو سایت تان رسیدگی نکنید باید منتظر سقوط ناگهانی ان نیز باشید.

طراحی سایت

طراحی سایت

سئو و شبکه های اجتماعی ارتباطی با هم ندارند

 

این نیز یکی دیگر از این تفکرات نادرست است . در حقیقت موتورهای جستجو با مطلبی اولویت و اهمیت می دهند که دارای شبکه های اجتماعی نیز دارای محبوبیت باشند. فعالیت در شبکه های اجتماعی باعث می شود که محتوای وب سایت شما سریعتر توسط موتورهای جستجو شناسایی شوند و این باعث سرعت و بهبود روند بهینه سازی سایت شما خواهد شد.