طراحی سایت
طراحی سایت کلیکی
04/10/2017
طراحی سایت چند زبانه
طراحی سایت ترجمه
07/10/2017
نمایش همه

طراحی سایت مسکونی

محاسبه تعرفه طراحی سایت

طراحی سایت

طراحی سایت مسکونی

 

 

طراحی سایت مسکونی برای مجتمع مسکونی و نیز شهرک های مسکونی می تواند مدیریت و نیز خرید و فروش واحدهای مسکونی را می تواند به راحتی درج نماید و نیز تصاویری از نمای داخلی و نیز نمای خارجی مجتمع مسکونی و نیز شهرک مسکونی می تواند درج گردد. همچنین اینکه می توان موقعیت مکانی مجتمع مسکونی را در بستر طراحی سایت مسکونی درج نماید که برای خرید و فروش مسکونی بسیار کارآمد خواهد بود.

 

 

 

طراحی وب سایت مسکونی

 

 

طراحی وب سایت مسکونی در منوهای خود می تواند به درج تصاویر مجتمع و نیز همچنین به درج اطلاعاتی مانند اخبار جدید و نیز اطلاعاتی همچون میزان شارژ ماهانه واحدها ، تصاویری از نماو نیز معماری واحدهای مسکونی می باشد. طراحی سایت مسکونی می تواند تصاویری از مجتمع مسکونی را درج نماید و می تواند اطلاعاتی در خصوص خرید و فروش واحدهای مسکونی را درج نماید. واحدهایی که قصد فروش و یا اجاره آن ها را دارید را می توانید در بستر طراحی سایت مسکونی درج نمایید و افرادی که قصد خرید و فروش واحدها را دارند می توانند وارد شوند و اطلاعات را مشاهده و یا درج نمایند. در واقع ساکنین مجتمع مسکونی می توانند وارد پروفایل خود شوند که در آن می توانند اطلاعاتی همچون میزان شارژ ماهانه و نیز امکان پرداخت را خواهد داشت. برجسته ترین ویژگی در طراحی سایت مجتمع مسکونی بازاریابی می باشد که اطلاعات در خصوص اجاره واحدها و نیز فروش واحدها را خواهد داشت.

 

 

طراحی سایت مسکونی چه قابلیت هایی دارد؟

 

 

طراحی سایت مسکونی اطلاعات در خصوص امکانات و سرویس هایی که مجتمع مسکونی فراهم می آورد را می تواند درج نماید. مجتمع تجاری واحدهای رفاهی ، مراکز تفریحی ، سوپرمارکت و دیگر امکانات که در مجتمع مسکونی موجود می باشد می تواند در بستر طراحی سایت مسکونی درج گردد و تصاویری در این خصوص نیز درج گردد که بتوانتد اطلاعات و آگهی در خصوص امکانات موجود در مجتمع مسکونی را برای افراد فراهم نماید.