طراحی سایت هنرهای نمایشی
۱۵/۰۹/۱۳۹۷
طراحی سایت ورزش پینگ پنگ
۱۷/۰۹/۱۳۹۷
نمایش همه

طراحی سایت ورزش بسکتبال

طراحی سایت ورزش بسکتبال

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران

طراحی سایت ورزش بسکتبال از جمله ورزش های گروهی محسوب می شود که بازی آن به این صورت است که دو تیم شش نفره با یک دیگر رقابت می کنند و یکی از قوانین طراحی سایت بسکتبال این است که بازیکنان تنها با دست توپ را لمس کنند. هر تیم دارای یک سبد است که به عنوان دروازه ی آن ها محسوب می شود و باید مراقب باشند که گل نخورند. طراحی سایت ورزش بسکتبال دارای دو داور است که یکی به عنوان داور اول و دیگری به عنوان داور دوم در بازی قضاوت را بر عهده گرفته اند.

 

طراحی سایت اختصاصی ورزش بسکتبال

طراحی سایت ورزش بسکتبال در ۴ دوره ی ۱۰ دقیقه ای که به کوارتر مشهور است برگزار می شود. طراحی سایت ورزش بسکتبال بر مهارت بازیکنان استوار است و نباید بر هیچ گونه خشونت و برخورد بدنی بازیکنان استوار باشد.

 

 

وسایل مورد نیاز برای طراحی سایت ورزش بسکتبال عبارت است از:

 • لباس بدون آستین و شلوارک در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • نصب تخته بر روی زمین بازی بسکتبال در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • حلقه ی بسکتبال در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • توپ بسکتبال در طراحی سایت ورزش بسکتبال

 

فواید ورزش بسکتبال در طراحی سایت ورزش بسکتبال عبارت است از:

 • كسب کردن تعادل رواني و فراهم بودن زمينه هاي لازم براي رشد رواني در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • ايجاد کردن انگيزش مطلوب در افراد براي شركت در فعاليتهاي ورزشي در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • ايجاد کردن شخصيت متعادل و روحيه تعاون و همكاري در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • تقويت کردن عوامل رواني مانند : اعتماد به نفس ، تمركز و توجه و خود شكوفايي در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • كسب کردن نشاط و شادابي در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • پرورش دادن و تقويت کردن توان رهبري افراد در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • افزايش دادن قدرت تصميم گيري افراد به صورت صحيح و قضاوت منطقي در طراحی سایت ورزش بسکتبال
 • پرورش دادن فرد از نظر هوشي و افزايش ظرفيت هاي ذهني در طراحی سایت ورزش بسکتبال
//]]>