طراحی قالب سایت

 

 

طراحی قالب سایت که با پیاده سازی گرافیک سایت در قالب کدنویسی میسر می گردد امروزه توسط صاحبان کسب وکار مورد توجه قرار می گیرد. طراحی قالب سایت برای انجام کار در سیستم مدیریت محتوای جوملا ، وردپرس و یا غیره مورد انجام قرار می گیرند و با ادیت های قالبی و گرافیک انجام می گیرد. به منظور طراحی قالب می توانید طرح اجرا شده توسط گرافیست را به واسط کدنویسی هایی پیاده سازی نمایید و اجرا نمایید.

 

 

 

مراحل طراحی قالب سایت

 

 

به منظور طراحی قالب ابتدا طرح توسط گرافیست پیاده سازی می شود و پس از آن بخش های گرافیکی در قالب سایت مورد اجرا قرار می گیرد. عکس ها و تصاویر را در قالب استایل ها و کدنویسی می توانید به اجرا درآورید. بخش های مختلف طرح گرافیکی در قالب گرافیک و نیز کدهای رنگی و شکلی پیکرسازی می شود.