طراحی پرتال

 

طراحی پرتال که فرمت جامع تر از طراحی سایت ها می باشد که در خود چندین ساب دامنه و یا مجموعه ای از گروه بندی مختلف از موضوعات را فراهم نموده است. پرتال ها می توانند خدمات و سرویس های متنوعی را برای کاربران خود سرویس دهی نمایند. می تواند چندین ساب دامنه در پرتال شما جمع گردد و صفحه اصلی پرتال شما بتواند معرفی کننده ای از این ساب دامنه ها باشد.

 

 

طراحی پرتال و طراحی سایت

 

تفاوت طراحی پرتال و طراحی سایت در این است که در طراحی پرتال چندین دایرکتوری و زیر مجموعه در کنار هم می باشند و این دایرکتوری ها می تواند در زمینه مشابه به هم باشد که در این زمان پرتال عمودی گفته می شود و یا از چندین دایرکتوری متفاوت که در  زمینه های متفاوت است تشکیل گردیده باشد که به آن پرتال افقی گفته خواهد شد.