طراحی سایت زمین شناسی
۲۰/۰۸/۱۳۹۷
طراحی سایت
جایزه بهترین طراحی سایت
۲۰/۰۸/۱۳۹۷
نمایش همه

قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت

قرارداد طراحی سایت

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران

طراحی سایت یک فعالیت خدماتی است که با توجه به نیاز مشتری طراحی می گردد. طراحی سایت به عنوان یک نرم افزار ارتباطی از طریق یک دامنه به اینترنت متصل می شود. بنابراین وضع قرارداد طراحی سایت تحت تاثیر یک سری اصول قرار دارد که از جمله ی آن ها می توان به نوع پروژه، طرفین قرارداد و درخواست ها اشاره نمود.

 

نکات مهم موجود در قرارداد طراحی سایت عبارتند از:

 • رعایت نکات اولیه قانونی و حقوقی در قرارداد طراحی سایت
 • مشخص نمودن طرفین قرارداد طراحی سایت
 • تعریف و تشریح موضوع در قرارداد طراحی سایت
 • مشخص نمودن مبلغ در قرارداد طراحی سایت
 • مراحل پرداخت در قرارداد طراحی سایت
 • درج تعهدات خریدار و فروشنده در قرارداد طراحی سایت
 • پیش بینی شرایط فسخ، بروز اختلاف، تعداد بندها، تبصره ها و.. در قرارداد طراحی سایت
 • محل مهر و امضا در قرارداد طراحی سایت

 

 

رعایت نکات اولیه قانونی و حقوقی در قرارداد طراحی سایت عبارتند از:

 • درج قرار داد در سربرگ مربوط به طراح در قرارداد طراحی سایت
 • درج مهر و امضا شرکت طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت
 • درج مشخصات دقیق و شفاف از فروشنده و خریدار در قرارداد طراحی سایت
 • درج کامل موضوع قرارداد به صورت کامل همراه با جزئیات در قرارداد طراحی سایت
 • درج تعهدات خریدار و فروشنده به صورت کامل و شفاف در قرارداد طراحی سایت
 • درج بندهای مربوط به فسخ قرارداد و پیش بینی شرایط آن در قرارداد طراحی سایت
 • نگارش رسمی در قرارداد طراحی سایت

 

تعهدات فروشنده و خریدار در طراحی سایت عبارتند از:

 • حداکثر بازده ی زمانی مورد نیاز فروشنده جهت اتمام طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت
 • تعهدات فروشنده نسبت به آموزش، پشتیبانی، بروزرسانی در قرارداد طراحی سایت
 • تعهدات پرداختی خریدار طبق بندهای موجود در قرارداد طراحی سایت

 

 

پیش بینی شرایط فسخ قرارداد طراحی سایت

در پایان هر قرارداد و به صورت بندهای مجزا حتما باید شرایط مربوط به فسخ ذکر شود. همچنین میزان غرامت یا جریمه ای که طرفین در زمان فسخ قرارداد باید پرداخت کنند مشخص گردد.