نکاتی برای بهبود سئوی داخلی طراحی سایت
11/04/2020
ایده های بازاریابی محتوا: از قدرت بصری استفاده کنید!
ایده های بازاریابی محتوا: از قدرت بصری استفاده کنید!
01/12/2021
نمایش همه

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ما بین شرکت نونگار پردازش به شماره ثبت ۱۸۳۷۶۱  و مشتری و یا خریدار قابل‌اجرا می‌باشد. قوانین و مقررات شرکت بدین صورت می باشد که  مثلا خرید هر یک از خدمات و یا محصولات نونگار ، استفاده از هر یک از سرویس های رایگان و غیر رایگان نونگار و یا انجام هرگونه وظایف ، تعامل و یا تراکنش با نونگار و تمامی پیمانكاران و تمامی زیرمجموعه‌های نونگار مستلزم پذیرش تمامی بخش‌های این شرایط و قوانین می باشد  این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد مرتبط در قانون تجارت الکترونیک از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. این توافقنامه و قرارداد به تایید طرفین رسیده است. مشتری به صراحت اعلام می دارد که تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سایت و یا پرداخت مبلغ و یا عضویت در سایت، تمامی این شرایط و قوانین را به صورت کامل پذیرفته و به صورت الکترونیکی آنرا امضا نموده است و بر اساس قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک نیازی به اخذ امضاء فیزیکی از وی وجود ندارد و وی تنها یک نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید.

این  توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد مرتبط در قانون تجارت الکترونیک از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. این توافقنامه و قرارداد به تایید طرفین رسیده است. مشتری به صراحت اعلام می دارد که تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سایت و یا پرداخت مبلغ و یا عضویت در سایت، تمامی این شرایط و قوانین و ضوابط همکاری را به صورت کامل پذیرفته و به صورت الکترونیکی آنرا امضا نموده است و بر اساس قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک نیازی به اخذ امضاء فیزیکی از وی وجود ندارد و وی تنها یک نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک، مشتری قرارداد فی مابین را به صورت الکترونیکی امضا نموده است در نتيجه آثار آن حاكم بر اراده طرفين مي باشد. مشتری مادامی که از هر یک از محصولات و خدمات نونگار استفاده می نماید موظف به پذیرش و اجرای این توافقنامه و قرارداد می باشد. بنابراین قبول قوانین و توافقنامه و ضوابط همکاری نونگار پردازش شما می توانید از خدمات بهره برده و از محصولات استفاده نمایید.

خسارت و رفع مسئولیت

که هستند ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه گارانتی (ضمانت) صریح و ضمنی (اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده) شامل آن‌ها نمی‌گردد. ضمناً هیچ‌گونه ضمانتی مانند نیاز خریدار بودن، بی‌عیب بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و … ارائه نمی‌شود. همه ضمانت‌های غیر کتبی در مورد سرویس های نونگار که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می‌باشند. نونگار هیچ‌گونه خسارت و رفع مسئولیت بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی‌پردازد. نونگار تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی نخواهد بود.
با توجه به امکان اشتباه انسانی تمامی ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌های شفاهی و یا الکترونیکی (ایمیل ، چت ، تیکت و انواع روش‌های ارتباط الکترونیکی دیگر) که توسط پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران ، وابستگان و تمامی زیرمجموعه‌های نونگار به مشتری ارائه می‌گردد به طور کامل باطل می‌باشد خسارت و رفع مسئولیت از مشتری است و تنها ضمانت‌های کتبی با مهر و سربرگ قانونی شرکت و یا موارد صریحاً قید شده در وب سایت نونگار معتبر می‌باشد و تمامی ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌های غیر مکتوب از نظر نونگار پردازش مطلقاً باطل می‌باشد. در این حالت مشتری می‌تواند درخواست ارائه ضمانت کتبی از شرکت نماید و در صورت عدم وجود ضمانت کتبی با مهر و سربرگ قانونی شرکت مشتری اعلام می‌دارد که هیچ‌کدام از موارد شفاهی و یا الکترونیکی دیگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هیچ اقدامی انجام نداده و یا تصمیم اتخاذ نمی‌نماید.
نونگار تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیرمستقیم که از سرویس ها و یا خدمات نونگار متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصولات و یا خدمات نونگار باشد. اگر چه نونگار احتمال چنین خسارتی را گوشزد كرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنا گردد كه در چنین شرایطی مسئولیت نونگار محدود به هزینه ریالی پرداختی توسط مشتری به نونگار برای محصول و یا خدمت مربوطه می‌گردد.
مشتری موافقت می‌كند كه در هر شرایطی سقف خسارت و رفع مسئولیتاثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هر یک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه ریالی پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت. تمامی مشتریان ، مشتریان و مشترکان نونگار موظف به پذیرش این ماده بوده و در صورت عدم پذیرش هرگز نباید هیچ‌کدام از محصولات و یا خدمات نونگار را تهیه نمایند. تمامی موارد مرتبط با مشتریان شامل محتوای وب سایت مشتریان، نحوه استفاده آن‌ها از خدمات نونگار و اطلاعات و داده‌های استفاده‌شده توسط مشتریان و به طور کل تمامی مواردی که توسط مشتریان اقدام شده باشد به عهده مشتری بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی علیه نونگار را ندارد و خسارت و رفع مسئولیت را نیز ندارد در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه مشتری باید انجام شود بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی كه از طریق حساب مشترك و یا خدمات در اختیار مشتری انجام می‌گیرد، چه به وسیله خود مشترك و چه به وسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترك می‌باشد. نونگار از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام‌شده در حساب مشترك با و یا بدون اجازه مشترك خودداری می‌کند.
اسکریپت ها