طراحی سایت جدید
۴ ترفند طلایی در طراحی سایت جدید
21/12/2016
طراحی سایت فروشگاهی
باید ها و نباید ها برای موفقیت در طراحی سایت فروشگاهی
22/12/2016
نمایش همه

هدف های راهبردی در دنیای تجارت الکترونیک

دنیای تجارت الکترونیک

 

هدف های راهبردی در دنیای تجارت الکترونیک ، موضوع مورد بحث مقاله امروز طراحی سایت لیموترش می باشد . وجود راهبرد های صحیح لازمه ی رسیدن به موفقیت در دنیای تجارت الکترونیک به حساب می آید . عدم وجود راهبردی مشخص در طراحی سایت احتمال شکست طراحی سایت و تمامی تلاش ها در راستای تجارت الکترونیک را از بین خواهد برد . اولین گام در رسیدن به موفقیت در دنیای تجارت الکترونیک طراحی و تعیین هدف های راهبردی در دنیای تجارت الکترونیک می باشد اما این نکته بسیار مهم را به خاطر بسپارید که این اهداف می بایست در چارچوب انواع چشم انداز ها و رسالت تعیین شوند .

دنیای تجارت الکترونیک

منظور از ” چشم انداز ها ” چیست ؟

مشخص ساختن چشم انداز های یک سازمان ، به عنوان یکی از مهم ترین وظایف هر مدیر سازمان و یا متصدی تدوین راهبرد های تجارت الکترونیک به حساب می آید . در دست داشتن چشم انداز های عالی در دنیای تجارت الکترونیک موجب انعکاس چیزی فراتر از اهداف درآمدی را برای طراحی سایت تان به همراه خواهد داشت . وجود چشم اندازه هایی که مناسب ، کاربردی و قدرمتند می باشند موجب نمایش توانایی های شما در راستای کسب تسلط و رهبری بازار می شود . به بیان دیگر ” چشم انداز نظیر ” یک مقصد نهایی است که آینده نگر ، گسترده و جامع می باشد . چشم انداز نشان دهنده ی آینده سازمان می باشد و روش های رسیدن به آن را تعیین می نماید .

دنیای تجارت الکترونیک

منظور از ” رسالت ”  چیست ؟

رسالت یک سازمان بیانگر ماموریت و بیانیه سازمان می باشد یا به بیان ساده تر رسالت به آن چیزی که سازمان برای جامعه و مردم تولید می نماید ، گفته می شود . رسالت یک سازمان ، موجب مشخص شدن هدف های اصلی و منحصر به فرد سازمان و جهت گیری و متمایز شدن سازمان نسبت به دیگر سازمان ها می شود . رسالت بیان کننده علت وجود و هدف یک سازمان است و علاوه بر عینی نمودن چشم انداز ، جهت گیری های مدیران که برای آینده مد نظر دارند را تعیین می نماید .

رسالت یک سازمان در تجارت الکترونیک متشکل از ۳ کاراکتر زیر می باشد :

  • تعهد به اشخاص ذی نفع در فضای بازار الکترونیک
  • محدوده کسب و کار
  • مهارت های مزایای رقابتی در تجارت الکترونیک